Обавештење о додели уговора,обустави или поништењу

 

Одлука о додели оквирног споразума

 

Јавни позив

Критеријуми за доделу уговора

Исправка-обавештење о исправкама или додатним информацијама

 

ПАРТИЈА  1  ПУТНИЧКИ ПРОГРАМ

Модел оквирног споразума

Образац структуре цена

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА  2  ТЕРЕТНА ВОЗИЛА

Модел оквирног споразума

Образац структуре цена

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА  3  ГРАЂЕВИНСКЕ МАШИНЕ

Модел оквирног споразума

Образац структуре цена

Техничка спецификација

 

ПАРТИЈА  4  АУТО ГУМЕ

Модел оквирног споразума

Образац структуре цена

Техничка спецификација