Руководство предузећа

директор

дипл. инж. грађ. Марјан Станковић 

извршни директор
дипл. инж. грађ. Влада Богдановић
е-mail vlada.bogdanovic@vodovodvranje.rs

директор сектора за техничке послове
дипл. инж. грађ. Горан Стоjaновић
e-mail goran.stojanovic@vodovodvranje.rs

директор сектора за комерцијално-планске послове
дипл. економиста Горан Ђорђевић
e-mail goran.djordjevic@vodovodvranje.rs

директор сектора за финансијске послове
дипл. економиста Наташа Димитријевић
e-mail natasa.trajkovic@vodovodvranje.rs

руководилац постројења  за прераду воде
дипл. инж. електр. Жаклина Златковић
e-mail zaklina.zlatkovic@vodovodvranje.rs

шеф службе на водозахвату ”Првонек”
дипл. инж. машинства Власта Трајковић
e-mail branaprvonek@gmail.com

руководилац службе грађевинске оперативе
дипл. инж. грађ. Тања Ничић
e-mail gradjevinskaoperativa@vodovodvranje.rs

руководилац службе дистрибуције воде и одржавања мрежа
дипл. економиста Исток Кавалџијев

директор сектора за опште, правне и финансијске послове

дипломирани правник Предраг Јањић

e-mail predrag.janjic@vodovodvranje.rs