Прикључење на мрежу

Поштовани потрошачи,
овде можете наћи изјаве и захтеве, као и списак потребне документације у вези са пословима везаним за водоводну или канализациону мрежу, за физичка и правна лица.

Захтев за прикључење пословног објекта на водоводну мрежу преузмите

Захтев за приључење стамбеног објекта на водоводну мрежу преузмите

Захтев за издавање сагласности за пројекте преузмите

Захтев за издавање услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу преузмите

Захтев за прикључење стамбеног објекта на канализациону мрежу преузмите

Захтев за прикључење пословног објекта на канализациону мрежу преузмите

Захтев за раздвајање потрошача са постојећег водомера преузмите

Изјава у вези са раздвајањем потрошача са постојећег водомера преузмите

Захтев за прикључење стамбено-пословног објекта на водоводну мрежу преузмите

Захтев за промену власништву на водомеру преузмите

Изјава у вези са преносом власништва водоводног прикључка преузмите

Захтев за прикључење стамбено-пословног објекта на канализациону мрежу преузмите

Потребна документација за добијање прикључка за водоводну и канализациону мрежу преузмите