Мисија и визија

Овај део представља мисију и визију предузећа, које ће служити као основне изјаве предвиђеног будућег развоја и учинка како је касније детаљно објашњено.

МИСИЈА:

Мисија предузећа ЈП „Водовод“ Врање је да редовно снабдева своје потрошаче здравом пијаћом водом, изгради и одржава инфраструктуралну мрежу, а самим тим очува здраву животну средину. Снабдевање здравом пијаћом водом врши се из акумулације бране Првонек, која је изграђена да омогући остварење наше мисије. Пружање услуге водоснабдевања одличног квалитета по адекватним ценама за грађане Врања. Производња и дистрибуција воде за пиће до потрошача, као и прикупљање и одвођење отпадних вода помоћу колектора до фабрике за пречишћавање отпадних вода.

ВИЗИЈА:

У будућем периоду ЈП „Водовод“ Врање биће регионални центар водоснабдевања пчињског округа за градове: Врање, Владичин Хан, Бујановац и Прешево, обезбеђујући уредно водоснабдевање пчињског округа из акумулације бране Првонек. ЈП „Водовод“ Врање ће тежити да све отпадне воде са територије града Врања прикупи, транспортује и преради у фабрици за пречишћавање отпадних вода на савремен еколошки и економски исплатив начин. Предузеће ће у будућем периоду тежити да услови за рад радника буду на високом нивоу са пуним поштовањем заштите на раду.