Контакт

ЈП Водовод Врање

Уколико имате питање молимо Вас да нас контактирате.

Адреса: Београдска 63, 17500 Врање

Телефони: 

Управна зграда-централа:

017/421-601
017/422-364

Факс: 017/404-666

Пријава кварова:

064/88-35-971

Електронска пошта: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

ПИБ: 100403773
Жиро рачун: 160-7383-43 | 840-549743-93


Контакт фирме која је задужена за технички аспект веб-сајта

Електронска пошта: info@reload.rs