Контакт

ЈП Водовод Врање

Уколико имате питање молимо Вас да нас контактирате.

Адреса: Београдска 63, 17500 Врање

Телефони: 

Управна зграда-централа:

017/421-601
017/422-364

Факс: 017/404-666

Пријава кварова:

064/88-35-971

Електронска пошта: vodovodvranje@vodovodvranje.rs

ПИБ: 100403773
Жиро рачун: 160-7383-43 | 840-549743-93

в.д. директора
дипл. економиста Дејан Ивановић


извршни директор
дипл. инж. грађ. Влада Богдановић
е-mail vlada.bogdanovic@vodovodvranje.rs


извршни директор
дипл. економиста Марија Петковић
e-mail marija.petkovic@vodovodvranje.rs


директор сектора за техничке послове
дипл. инж. грађ. Горан Младеновић
e-mail gorandiplinggradj@gmail.com


директор сектора за комерцијално-планске послове
дипл. економиста Срђан Пешић
e-mail srdjan.pesic@vodovodvranje.rs


директор сектора за финансијске послове
дипл. економиста Јасминка Илић
e-mail jasminka.ilic@vodovodvranje.rs


руководилац постројења  за прераду воде
дипл. инж. електр. Жаклина Златковић
e-mail zaklina.zlatkovic@vodovodvranje.rs


шеф службе на водозахвату ”Првонек”
дипл. инж. машинства Власта Трајковић
e-mail branaprvonek@gmail.com


руководилац службе дистрибуције воде и одржавања мрежа
дипл. економиста Исток Кавалџијев


директор сектора за опште, правне и кадровске послове
дипломирани правник Предраг Јањић
e-mail predrag.janjic@vodovodvranje.rs


лице за заштиту података
бр. тел. 064/81-987-59
e-mail predrag.janjic@vodovodvranje.rs
Београдска бр. 63, 17500 Врање


Контакт фирме која је задужена за технички аспект веб-сајта

Електронска пошта: info@reload.rs