Овом приликом желимо да Вас информишемо да је ЈП „Водовод“ Врање добио сертификат „Фирма од поверења“ који се додељује привредницима са добром репутацијом међу клијентима и пословним сарадницима. Сертификат додељује Центар за истраживања и мишљења клијената сваке године на основу спроведеног истраживања.

Овим сертификатом се потврђује одлична репутација и доследност у раду, као и коректна сарадња са клијентима и половним сарадницима.