Позив за подношење понуда за хемикалије за пречишћавање воде за пиће