Поред бране “Првонек“, витални део система Ј.П. “Водовод“ Врање је и постројење за пречишћавање сирове воде, чија изградња је почела 1986. године а 1988. године фабрика је пуштена у рад. У новијем периоду, у току 2011. године, урађен је главни пројекат и одпочели су радови на изградњи Мини хидро-електране “Првонек“, која је свечано пуштена у рад 25. априла 2012. Године, а инвеститор МХЕ “Првонек“ је Електропривреда Србије.

vodovod zgrada

Ј.П. “Водовод“ Врање је основано ради:

 • обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као делатности од општег интереса ради уредног задовољавања потреба наших потрошача; 
 • развоја и унапређења у обављању основне делатности;
 • обезбеђења техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја;
 • остваривања другог законом утврђеног интереса.

У складу са законом, Ј.П.“Водовод“ Врање може обављати све делатности за које испуњава прописане услове. Основна делатност Ј.П.“Водовод“ Врање је производња воде за пиће, сакупљање и пречишћавање отпадних вода. Осим основне делатности Ј.П. “Водовод“ Врање може обављати и следеће делатности:

 • изградња путева и аутопутева,
 • изградња цевовода;
 • уклањање отпадних вода;
 • изградња хидротехничких објеката
 • рушење објеката;
 • припрема градилишта;
 • постављање водоводних, канализационих и грејних и климатизационих система;
 • техничко испитивање и анализе.