РУКОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА

[jv_columns class=“column_class“]
[jv_column class=“jv-column col-xs-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6″]

директор Горан Ђорђевић дипл. екон.

e-mail goran.djordjevic@vodovodvranje.rs

извршни директор Божидар Ђорђевић  дипл. инж. маш.

е-mail bozidar.djordjevic@vodovodvranje.rs

директор сектора за техничке послове Горан Петровић дипл. инж. грађ.

e-mail goran.petrovic@vodovodvranje.rs

директор сектора за комерцијално-планске послове Душан Ђорђевић дипл. екон.

e-mail dusan.djordjevic@vodovodvranje.rs

руководилац рачуноводства, финансијске оперативе и наплате

дипл. екон. Наташа Трајковић

e-mail natasa.trajkovic@vodovodvranje.rs 

[/jv_column]
[jv_column class=“jv-column col-xs-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6″]Руководилац постројења  за прераду воде

дипл. инж. електр. Братислав Стојковић

e-mail bratislav.stojkovic@vodovodvranje.rs

шеф службе на водозахвату ”Првонек”

дипл. инж. грађ. Живојин Митровић

e-mail zivojin.mitrovic@vodovodvranje.rs

руководилац службе грађевинске оперативе

дипл. инж. грађ. Горан Младеновић

e-mail gradjevinskaoperativa@vodovodvranje.rs

руководилац службе дистрибуције воде и одржавања мрежа

Нинослав Новковић

e-mail odrzavanjeninko@gmail.com

[/jv_column]

[/jv_columns]