Категорија: Јавне набавке

12.05.2021. Јавна набавка 24-Д/2021 – Возила за грађевинске оперативе

Критеријуми за доделу уговора Модел уговора Образац структуре цена Образац трошкова припреме понуде Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Општи део-подаци о јавној набавци Упуство понуђачима...

Read More

18.01.2021. Јавна набавка 1-У/2020 Облагање одговарајућим прохромским лимом бетонских и металних када за припрему раствора за дозирање

Одлука о обустави поступка јавне набавке Општи део Tехничка спецификација Критеријуми за доделу уговора Модел уговора Образац структуре цена Одлука о спровођењу поступка Опис критеријума за квалитативни избор привредних...

Read More

18.01.2021. Јавна набавка 16-Д/2020 Добра за потребе службе заштите

Одлука о додели уговора Општи део Упуство понуђачима како да сачине понуду Опис критеријума за квалитативни избор привредног субјекта са упутствима Образац трошкова припреме понуде Техничка спецификација Модел оквирног споразума...

Read More

31.12.2020. Јавна набавка 1-У/2020 Облагање одговарајућим прохромским лимом бетонских и металних када за припрему раствора за дозирање

Општи део Tехничка спецификација Критеријуми за доделу уговора Модел уговора Образац структуре цена Одлука о спровођењу поступка Опис критеријума за квалитативни избор привредних субјеката са упутствима Упутство понуђачима како...

Read More
Loading

Инфо сервис

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА

ВРАЊЕ
16. маја 2021., 00:35
Bez padavina.
Bez padavina.
13°C
Prognoza - 15. маја 2021.
Dan
Umereno oblačno. Moguća grmaljvina.
Umereno oblačno. Moguća grmaljvina.
19°C
Noć
Mestimično oblačno.
Mestimično oblačno.
7°C
Više prognoze...