Дневне активности службе одржавања

                                                    Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                     Врање за СРЕДА 06.04.2016.год.

 

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Очепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у улицама: Ђ. Ђаковића, П. Бригада, Р. Бурџевића, Б. Станковића и Македонској

2. Искључење нередовних платиша

3. Израда прикључка на водоводној мрежи у ул. Франше Депереа – Балиновачка по р.н. 186/16; 187/16; 188/16; 189/16; 190/16; 191/16

4. Израда прикључка на водоводној мрежи у ул. Блаже Јовановића

5. Санација хаварије на водоводној мрежи у нас. Доња Рашка

6. Ископ ради приналажења водоводне цеви у ул. Булевар АВНОЈ-а