Дневне активности службе одржавања

                                             ЈП „ ВОДОВОД “ Врање

                                       за ЧЕТВРТАК 30.11.2017.године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у ул.: Пољаничкој 37 и уИсторијскомархиву

2.Наставак радова на реконструкцији водоводне мреже у ул. Краља Милана,

3. Наставак радова на реконструкцији водоводне мреже у ул. К. С. Првовенчаног,

4. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Васе Пелагића 14,

5. Санација хаварије на водоводној мрежи у селу Бујковац