Дневнe активности

                          Сервиса за замену и поправку водомера                  

       „Вoдовод“ Bрање 30.09.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Славковић Мика – Топлац – водомер 3/4”

– Ђорђевић Зоран – Топлац – водомер 3/4”

– Стаменковић Власта – Топлац – водомер 3/4”

– Ђорђевић Станко – Топлац – водомер 3/4”

– Стошић Србољуб – Топлац – водомер 3/4”

– Стошић Душан – Топлац – водомер 3/4”

– Петровић Ч.Драган – Топлац – водомер 3/4”

– Стојковић Б.Влајко – Топлац – водомер 3/4”

– Јовић Драган – Топлац – водомер 3/4”

– Стојковић Зоран – Топлац – водомер 3/4”

– Стаменковић Часлав – Топлац – водомер 3/4”

– Стојковић Благоје – Топлац – водомер 3/4”

– Стаменковић Ђорђе – Топлац – водомер 3/4”

– Димитријевић Новица – Топлац – водомер 3/4”

– Димитријевић Драган – Топлац – водомер 3/4”

– Јанковић Предраг – Топлац – водомер 3/4”

– Павловић Ружица – Топлац – водомер 3/4”

– Ђорђевић Новица – Топлац – водомер 3/4”

– Костић Стојадин – Ћуковац – водомер 3/4”

– Маринковић Слађан – Ћуковац – водомер 3/4”

– Јовановић Зоран – Ћуковац – водомер 3/4”