Дневне активности службе одржавања

ЈП „ ВОДОВОД “

Врање за ЧЕТВРТАК 30.06.2016.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Отчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже. ВОЗИЛО ЋЕДАНАС РАДИТИ ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА

2.Санација хаварије на водоводној мрежиу ул.Радничка код Машинопромета

3.Наставак радова на изради прикључка на водоводној мрежи по Р.Н.370/16 у ул.Мишарска бр. 4

4.Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул.22 ударне дивизије бр. 8

5. Замена водоводне цеви од постојећег вентила до постојећег водомера по Р.Н.373/16 у ул.Бранка Крсмановића бр. 8

6.Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул.Боре Станковића бр. 113

7.Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул.Краља С. Првовенчаног код Окружног Суда