Дневне активности службе одржавања

                                             ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                             за 27.11.2017.године

           

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у ул: Саве Ковачевића иКарађорђева 12,

2.Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Мате Јерковића,

3. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. 29. Новембар у Дому културе,

4. Испирање мреже – регулисање притиска у мрежи у ул. ОцаЈ. Поповића 15,

5. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Саве Ковачевића 17,

6. Санација рова у ул. Омладинских бригада