Дневне активности

                        Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеСреда 26.10.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Анђелковић Миливоје – Зеленгорска бр.16 – водомер 3/4”

– Стаменковић Добривоје – Зеленгорска бр.13 – водомер 3/4”

– Јовановић ЈосифЗеленгорска бб – водомер 3/4”

– Трајковић Стојадин -Зеленгорска бр.9/а – водомер 5/4”

– Стаменковић Љубомир – Зеленгорска бр.7 – водомер 3/4”

– Митић Андра -Зеленгорска бр.38/2 – водомер 3/4”

– Јовић Радојица – Зеленгорска бр.23 – водомер 3/4”  

– Здравковић Олга – Зеленгорска бр.40 – водомер 3/4”

– Илић Добринка – Зеленгорска бр.25/1 – водомер 3/4”

– Филиповић Стојан -Зеленгорска бр.23/а – водомер 3/4”

– Михајловић Предраг – Зеленгорска бб – водомер 3/4”

– Новковић Зоран – Зеленгорска бр.19/г – водомер 3/4”

– Пешић Јаворка – Зеленгорска бб – водомер 3/4”

– Јанковић Стевка – Јелене Ћетковић бр.13 – водомер 3/4”

– Станковић Стојан – Јосипа Панчића бр.12 – водомер 3/4”

– Марић Борисав -Јосипа Панчића бр.16 – водомер 3/4”

– Стевановић Милован – Јосипа Панчића бр.8 – водомер 3/4”

– Манасијевић Драгољуб – Стевана Филиповића бр.3 – водомер 3/4”

– Јовановић Стојана – Стевана Филиповића бр.20 – водомер 3/4”

– Тасић Никодије – Стевана Филиповића бр.27 – водомер 3/4”