Дневнe активности

                                                Сервиса за замену и поправку водомера                    

                                                    JП „Вoдовод“ Bрање 26.09.2017.год.

  1. Замена водомера код потрошача:

-Јоцић Славољуб – Топлац – водомер 3/4”

– Јовић Ранђел – Топлац – водомер 3/4”

– Илић Бора – Топлац – водомер 3/4”

-Петровић Срба – Топлац – водомер 3/4”

-Илић В.Сретен – Топлац – водомер 3/4”

-Петровић Драган – Топлац – водомер 3/4”

– Јанчић Михајло – Топлац – водомер 3/4”

– Славковић Мика – Топлац – водомер 3/4”

– Јанчић Предраг – Топлац – водомер 3/4”

– Јанковић Мирослава – Топлац – водомер 3/4”

– Јанковић Сава – Топлац – водомер 3/4”

– Јанковић Бранислав – Топлац – водомер 3/4”

– Јанковић Благица – Топлац – водомер 3/4”

– Јоцић Трифун – Топлац – водомер 3/4”

– Ђорђевић Зоран – Топлац – водомер 3/4”

– Стаменковић Власта – Топлац – водомер 3/4”

– Ђорђевић Станко – Топлац – водомер 3/4”

– Јовић Боривоје – Топлац – водомер 3/4”

– Томић Никола – Топлац – водомер 3/4”

– Петровић Срба – Топлац – водомер 3/4”

– Стошић Србољуб – Топлац – водомер 3/4”

– Јоцић Стојан – Топлац – водомер 3/4”

– Стошић Милорад – Топлац – водомер 3/4”

– Петровић Станислава – Топлац – водомер 3/4”

– Станојковић Драги – Топлац – водомер 3/4”

– Стошић Душан – Топлац – водомер 3/4”

– Антић Момчило – Топлац – водомер 3/4”

– Петровић Ч.Драган – Топлац – водомер 3/4”

– Стојковић Б.Влајко – Топлац – водомер 3/4”

– Јовић Драган – Топлац – водомер 3/4”

– Јовић Драгољуб – Топлац – водомер 3/4”

– Стошић Радомир – Топлац – водомер 3/4”

– Стошић Стојан – Топлац – водомер 3/4”

– Манчић Станко – Топлац – водомер 3/4”

– Стаменковић Миодраг – Топлац – водомер 3/4”

– Стојковић Зоран – Топлац – водомер 3/4”

– Стаменковић Часлав – Топлац – водомер 3/4”

– Стојковић Благоје – Топлац – водомер 3/4”

– Стаменковић Ђорђе – Топлац – водомер 3/4”

– Димитријевић Новица – Топлац – водомер 3/4”

– Димитријевић Драган – Топлац – водомер 3/4”

– Стојковић Војислав – Топлац – водомер 3/4”

– Јанковић Предраг – Топлац – водомер 3/4”

– Јовић Србољуб – Топлац – водомер 3/4”

– Павловић Ружица – Топлац – водомер 3/4”

– Симоновић Зоран – Топлац – водомер 3/4”