Дневнe активности

                         Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 26.04.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Тасић Станимир – Филипа Вишњића бр.5 – водомер 3/4”

– Аритоновић Раде – Јанка Веселиновића бр.13 – водомер 3/4”

– Младеновић Соња – Јанка Веселиновића бр.10 – водомер 3/4”

– Ненков Илија – Јанка Веселиновића бр.7 – водомер 3/4”

– Стевановић Светозар – Јанка Веселиновића бр.4 – водомер 3/4”

– Милић Зоран – Мирка Сотировића бр.42 – водомер 3/4”

– Трајковић Живко – Мирка Сотировића бр.46 – водомер 3/4”

– Костић Чедомир – Мирка Сотировића бр.14 – водомер 3/4”

– Јанковић Воја – Мирка Сотировића бр.10 – водомер 3/4”

– Стојановић Стамен – Чеде Стајића бр.10 – водомер 3/4”

– Митић Зорица – Горана Ковачића бр.20 – водомер 1/2V

– Јовановић Стојан – Мирка Сотировића бр.9 – водомер 3/4”

– Настасовић Мирко – Горана Ковачића бр.43 – водомер 3/4”

– Додић Стојан – Горана Ковачића бр.27 – водомер 3/4”

– Димитријевић Слободан – Горана Ковачића бр.38 – водомер 3/4”

– Стаменковић Драгољуб – Трајка Стошића бр.1/а – водомер 3/4”

– Тасић Живорад – Трајка Стошића бб – водомер 3/4”

– Стојановић Томислав – Трајка Стошића бр.35 – водомер 3/4”

– Стојковић Божа – Владимира Тасића бр.29 – водомер 3/4”

– Стошић Раде – Владимира Тасића бр.29 – водомер 3/4”

– Величковић Стојко – Пере Цветановића бр.25/а – водомер 3/4”

– Марковић Сима – Звонко – Ђуре Даничића бр.19 – водомер 3/4”

– Илић Благица – Оца Јустина Поповића бр.15/2 – водомер 1/2V

– Кућни савет – Краља Стефана Првовенчаног бр.97 – водомер 6/4”

– Зафировић Слободан – Војводе Путника бр.1 – водомер 3/4”

– Зафировић Слободан – Војводе Путника бр.1 – водомер 3/4”

– Миленковић Стојадин – Војводе Путника бр.4 – водомер 3/4”

– Накић Стојадин – Војводе Путника бр.5 – водомер 3/4”

– Стошић Олгица – Војводе Путника бр.10 – водомер 3/4”

– Костић Раде – Војводе Путника бр.14 – водомер 3/4”

– Русимовић Љубинка – Војводе Путника бб – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Илић Марјан – Топличка 24