Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                         Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеУторак 26.04.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Станисавњевић Андра – Немањина бр.61 – водомер 3/4”

– Антић Стојадин – Немањина бр.21– водомер 3/4”

– Анђелковић Љубиша – Босанска бр.18 – водомер 3/4”

– Пешић Славољуб – Његошева бр.10– водомер 3/4”

– Трајковић Чедомир – Његошева бр.5 – водомер 3/4”

– Стевановић Верица – Његошева бр.33/5 – водомер 3/4”

– Марковић Добрила – Саве Ковачевића бр.37 – водомер 3/4”

– Стошић Душан – Саве Ковачевића бр.25 – водомер 3/4”

– Вукашиновић Мирослав – Саве Ковачевића бр.16 – водомер 3/4”

– Милић Радица – Пионирска бр.14/7 – водомер 3/4”

– Бошковић Никола – 1.Мај бр.13/1 – водомер 3/4”

– Богдановић Драгослав – Душана Трајковића бб – водомер 3/4”

– Станојковић Момчило – Владимира Роловића бр.1 – водомер 3/4”

– Нисић Зоран – Владимира Роловића бб – водомер 3/4”

– Ресторан – Сан Стефан – Андрејевић Слађан – Пане Ђукића – водомер 3/4”

– Андонов Илија – Суви Дол – водомер 3/4”

– Koстадиновска Смиља – Косовска бр.57 – водомер 5/4”