Дневне активности службе одржавања

                                               Ј.П. „ ВОДОВОД “

                               Врање за ПЕТАК 25.11.2016.год.

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Отчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у улици: Балканској – Вр.Бања, а ВОЗИЛО ЋЕ РАДИТИ И ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА

2.Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Нишкој

3.Санација хаварије на водоводној мрежи у с. Суви Дол – пут за депонију „Метерис“

4. Наставак радова на проналажењу водоводног прикључка на водоводној мрежи у ул. Генерала Белимарковића

5. Измештање водомера из објекта у водомерној шахти у ул.29. новембра

6.Чишћење сливника атмосферске канализације у ул: Ђуре Ђаковића, Јужноморавској и Колубарској