Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

„Вoдовод“ Bрање  25.10.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Антић Снежана – Моше Пијаде бр.19 – водомер 3/4”

– Смиљковић Стана – Петрова Гора бр.1 – водомер 3/4”

– Алексић Загорка – Петрова Гора бр.2 – водомер 3/4”

– Шешиваревић Горан – Петрова Гора бр.9 – водомер 3/4”

– Стојановић Горан – Петрова Гора бр.10 – водомер 3/4”

– Василов Стамен – Петрова Гора бр.8 – водомер 3/4”

– Јовановић Божидар – Петрова Гора бр.5 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Петар – Бошка Ђорђевића бр.1 – водомер 3/4”

– Николић Влада – Бошка Ђорђевића бр.4 – водомер 3/4”

– Јовановић Чедомир – Бошка Ђорђевића бр.5 – водомер 3/4”                                                                                                                                         – Ивковић Момчило – Бошка Ђорђевића бр.7 – водомер 3/4”

– Величковић Радивоје – Бошка Ђорђевића бр.2 – водомер 3/4”

– Александров Владимир – Бошка Ђорђевића бр.9 – водомер 3/4”

– Ристић Виолета – Бошка Ђорђевића бр.12 – водомер 3/4”

– Станковић Најдан – Бошка Ђорђевића бр.1 – водомер 3/4”

– Јовић Томислав – Бошка Ђорђевића бр.19 – водомер 3/4”

– Михајловић Стана – Бошка Ђорђевића бр.6 – водомер 3/4”

– Јовановић Мирољуб – Михајла Пупина бр.5 – водомер 3/4”

– Меметовић Драган – Народног Фронта бр.1 – водомер 3/4”

– Арсић Иван – Верице Ђорђевић бр.16 – водомер 3/4”

 

2.Демонтажа водомера код потрошача:

– Станојевић Чедомир – сел.Рибинце

 

3.Интервенције код потрошача:

– Здравковић Властимир – Народног Хероја бр.18.