Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                        Сервиса за замену и поправку водомера                        

JП „Вoдовод“ Bрање 25.07.2017.год.

1. Замена водомера код потрошача:

– Веселиновић Салим – Грамађе бр34. – водомер 3/4”

– Раимовић Срба – Грамађе.– водомер 3/4”

– Реџеповић Трајче – Грамађе бр.47/а – водомер 3/4”

– Раћиповић Дене – Грамађе бр.62 – водомер 3/4”

– Бакић Небојша – Грамађе бр.72/1 – водомер 3/4”

– Авдић Тафир – Грамађе бр.82 – водомер 3/4”

– Демировић Селистар – Грамађе бр.81 – водомер 3/4”

– Денковић Дене – Грамађе бр.85 – водомер 3/4”

– Зећировић Тане – Грамађе – водомер 3/4”

– Демировић Ашмет – Грамађе бр.54 – водомер 3/4”

– Демировић Срђан – Грамађе бр.51 – водомер 3/4”

– Демировић Новица – Грамађе бр.74 – водомер 3/4”

– Демировић Зафир – Грамађе – водомер 3/4”

– Веселовић Фата – Грамађе бр.33 – водомер 3/4”

– Демировић Демир – Грамађе бр.35 – водомер 3/4”

– Демировић Исаир – Грамађе бр.40 – водомер 3/4”

– Демировић Селистар – Грамађе бр.56 – водомер 3/4”

– Раћиповић К.Раим – Грамађе бр.63 – водомер 3/4”

– Максутовић Зенко – Грамађе бр.64/а – водомер 3/4”

– Раимовић Раим – Грамађе бр.68 – водомер 3/4”

– Раимовић Бекташ – Грамађе бр.67 – водомер 3/4”

– Асановић Раша – Грамађе бр.71 – водомер 3/4”

– Бакић Дине – Грамађе бр.76 – водомер 3/4”

– Демировић Душко – Грамађе – водомер 3/4”

– Денковић Тане – Грамађе бр.86 – водомер 3/4”

– Демировић Џафер – Грамађе бр.39 – водомер 3/4”

– Јемчић Душко – Грамађе бр.53 – водомер 3/4”

– Еминовић Јунез – Грамађе бр.11 – водомер 3/4”

– Усеиновић Драги – Грамађе бр.73/а – водомер 3/4”

– Демировић Богдан – Грамађе бр.73 – водомер 3/4”

– Демировић Србољуб – Грамађе – водомер 3/4”

– Демировић К.Јумер – Грамађе – водомер 3/4”

– Усић Милорад – Грамађе бр.75 – водомер 3/4”