Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ ВрањеПетак 25.03.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Станковић Славољуб – Сретена Стевановића бр.20 – водомер 3/4”

– Мишић Момчило – Краљевића Марка бр.28 – водомер 3/4”

– Станојковић Мирослав – Сретена Стевановића бр.21– водомер 3/4”

– Стојановић Мирољуб -Сретена Стевановића бр.18 – водомер 3/4”

– Костић Миле – Сретена Стевановића бр.16 – водомер 3/4”

– Николић Таса – Солунска бр.14 – водомер 3/4”

– Ресторан – Сан Стефан – Андрејевић Слађан – Пане Ђукића– водомер 3/4”

– Христов Мановче – Ристене Гоговске бр.17 – водомер 3/4”

– Илић Благица – Оца Јустина Поповића бр.15/2 – водомер 1/2”

– Ђајић Вукосава – Оца Јустина Поповића бр.15/4 – водомер 1/2”

– Трајковић Милан – Оца Јустина Поповића бр.15/6 – водомер 1/2”

– Kаранфиловић Драган – Оца Јустина Поповића бр.15/8 – водомер 1/2V

– Ђајић Вукосава – Оца Јустина Поповића бр.15/4 – водомер 1/2”

– Mитић Владимир – Оца Јустина Поповића бр.15/10 – водомер 1/2”

– Милосављевић Мира – Оца Јустина Поповића бр.15/11 – водомер 1/2V

– Mитровић Милорад – Оца Јустина Поповића бр.15/12 – водомер 1/2V

– Митић Дејан – Оца Јустина Поповића бр.15/15 – водомер 1/2V

– Петровић Звонимир – Оца Јустина Поповића бр.15/17 – водомер 1/2V

– Стојановић Витомир – Оца Јустина Поповића бр.15/19 – водомер 1/2V

– Цвекoвић Драгана – Партизанска бр.11/9 – водомер 3/4”

2.Интервенције код потрошача:

 

– Стошић Војислав – 1.Мај бр.18

– Митровић Јованка – Миодрага Миловановића Лунета бр.11