Дневнe активности

                          Сервиса за замену и поправку водомера                      

„Вoдовод“ Bрање24.10.2017.год.

1. Замена водомера код потрошача:

– Стаменковић Иван – Солитер ”А” стан 1 – водомер 1/2”

– Стојановић Будимир – Солитер ”А” стан 2 – водомер 1/2”

– Ђорђевић Божидар – Солитер ”А” стан 7 – водомер 1/2”

– Митић Сузана – Солитер ”А” стан 8 – водомер 1/2”

– Стаменковић Љубомир – Солитер ”А” стан 15 – водомер 1/2”

– Милошевић Радмила – Солитер ”Б” стан 1 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Стела – Солитер ”А” стан 5 – водомер 1/2”

– Јањић Василије – Солитер ”Б” стан 10 – водомер 3/4”

– Стевановић Миодраг – Солитер ”Б” стан 28 – водомер 3/4”

– Поповић Бранислав – Солитер ”Б” стан 33 – водомер 3/4”

– Ахмедовић Зенко – Солитер ”Б” стан 34 – водомер 3/4”

– Стајковић Ивана – Солитер ”Б” стан 35 – водомер 3/4”

– Андрејевић Мирољуб – Солитер ”Б” стан 37 – водомер 3/4”

– Стојковић Стојадин – Солитер ”Б” стан 39 – водомер 3/4”

– Поцевски Александар – Солитер ”Б” стан 41 – водомер 3/4”

– Алексић Станојко – Солитер ”Б” стан 42 – водомер 3/4”

– Крмпот Сима – Солитер ”Д” стан 2 – водомер 1/2”

– Миленковић Јордан – Солитер ”Ц” стан 3 – водомер 3/4”

– Нићић Светлана – Солитер ”Ц” стан 5 – водомер 3/4”

– Милосављевић Гордана – Солитер ”Ц” стан 8 – водомер 3/4”

– Младеновић Мирољуб – Солитер ”Ц” стан -9 – водомер 3/4”