Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                         Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 24.07.2017.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Угоститељство – Ташана – Кафе Бар – Београдска – водомер 1/2”

– Бојчић Лазар – Грамађе – водомер 3/4”

– Бекташевић Абдул – Грамађе бр.16 – водомер 3/4”

– Младеновић Стојадин – Грамађе бр.18 – водомер 3/4”

– Демировић Кадрија – Грамађе бр.2 – водомер 3/4”

– Зећировић Трајил – Грамађе – водомер 3/4”

– Демировић Зафир – Грамађе – водомер 3/4”

– Јовановић Слободан – Грамађе – водомер 3/4”

– Бакић Драган – Грамађе бр.35 – водомер 3/4”

– Саћиповић Бобан – Грамађе – водомер 3/4”

– Саћиповић Дене – Грамађе бр.74/а – водомер 3/4”

– Пејчов Славчо – Грамађе бр.21/а – водомер 3/4”

– Савић Спаса – Грамађе бр.21 – водомер 3/4”

– Демитров Дојчин – Грамађе бр.22 – водомер 3/4”

– Саћиповић Србољуб – Грамађе – водомер 3/4”

– Демировић Душко – Грамађе – водомер 3/4”

– Авдић Рама – Грамађе – водомер 3/4”

– Раћиповић Шаип – Грамађе – водомер 3/4”

– Димитров Винко – Грамађе – водомер 3/4”

– Кадријевић Бошко – Грамађе – водомер 3/4”