Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Петак – 20.12.2019.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Замена водомера код потрошача:

– Петковић Пера – Јована Павловића бр.18 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Дечји вртић “Сунце” – 1.Мај – водомер 3/4” – водомер замењен

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

– Контролор II…………………………..Николић Слободан

У Врању, 20.12.2019.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић