Дневне активности

                   Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“ Bрање Среда 23.11.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Трајковић Славољуб – Насеље Бунушевац – водомер 3/4”

– Марковић Радосав – Учитеља Милана бр.6 – водомер 3/4”

– Костић Милан – Миодрага Пешића бр.2 – водомер 3/4”

– Трајковић Тихомир – Пере Мачкатовца бр.38/а – водомер 3/4”

– Трајковић Саша – Пере Мачкатовца бр.38/а – водомер 3/4”

– Сајић Боривоје – Пере Мачкатовца бр.29 – водомер 3/4”

– Николић Радован – Драгачевска бр.4 – водомер 3/4”

– Станковић Зоран – Немањина бр.73 – водомер 3/4”

– Љубисављевић – Маричка бр.6 – водомер 3/4”

– Ристић Љубомир – Јована Хаџивасиљевића бр.35 – водомер 3/4”

– Јовичић Славољуб – Насеље Бунушевац – водомер 3/4”

– Ђошић Станко – Таковска бр.23/а – водомер 3/4”

– Павловић Предраг – Ћошка бр.3 – водомер 3/4”

– Драгићевић Боривоје – Филипа Вишњића бр.10/1 – водомер 3/4”

– Тасић Јосиф – Славише Вајнера – Чиче бр.1/4 – водомер 3/4”

– Ивановић Стојан – Стевана Филиповића бр.8 – водомер 3/4”

– Антић Горан – Пасјачког Одреда бр.25 – водомер 3/4”

– Ранђеловић Радован – Будисава Шошкића бр.30/а – водомер 3/4”

– Тасић Живојин – Радних Бригада – водомер 3/4”

– Дичић Томислав – Незнаног Јунака – водомер 3/4”

– Ђорђевић Југослав – Драгачевска бб – водомер 6/4”

– Златковић Горан – Његошева бр.33/3 – водомер 3/4”