Дневне активности службе одржавања

                                              ЈП „ВОДОВОД“

                                Врање за УТОРАК 22.11.2016.год.

 

 

 

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Отчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у улици Марије Кири, а ВОЗИЛО ЋЕ РАДИТИ И ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА

2.Замена уличног затварача у ул.Војвођанској

3.Санација хаварије на водоводној мрежи у ул.Топличкој

4.Наставак радова на постављање бекатон коцке после саниране хаварије у ул. Омладинских бригада код пумпе Кнез петрол

5.Израда прикључка на водоводној мрежи у ул. Ћирила и Методија бр.18