Дневне активности

                      Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеУторак 22.11.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Василковић Зоран – Мајке Јевросиме бр.24 – водомер 3/4”

– Томић Драган – Мајке Јевросиме бр.28 – водомер 3/4”

– Јовић Миодраг -Мајке Јевросиме бр.22 – водомер 3/4”

– Петковић Горан – Мајке Јевросиме бр.19 – водомер 3/4”

– Јањић Нада – Мајке Јевросиме бр.17 – водомер 3/4”

– Трајковић Душан – Мајке Јевросиме бр.16 – водомер 3/4”

– Златановић Добривоје – Мајке Јевросиме бр.10 – водомер 3/4”

– Јовановић Заре -Мајке Јевросиме бр.8/а – водомер 3/4”

– Илић Велибор – Мајке Јевросиме бр.24 – водомер 3/4”

– Живковић Душан – Омладинских Бригада бр.23 – водомер 3/4”

– Алексић Миле – Омладинских Бригада бр.57 – водомер 3/4”

– Драгутиновић Добривоје – Омладинских Бригада бр.69 – водомер 3/4”

– Јовановић Ђорђе Омладинских Бригада бр.51 – водомер 3/4”

– Анђелковић Миодраг – Омладинских Бригада бр.77 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Дона – Омладинских Бригада бр.31/1 – водомер 3/4”

– Митић БогосавОмладинских Бригада бр.19 – водомер 3/4”

– Кадријевић Драган – Новопројектована – водомер 3/4”

– Максутовић Аца – Новопројектована – водомер 3/4”

– Шабановић Ануша – Новопројектована – водомер 3/4”