Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеПетак 22.04.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Николић Мирољуб – Призренска бр.16 – водомер 3/4”

– Николић Ненад – Призренска бр.16 – водомер 3/4”

– Симић Рајка – Призренска бр.25 – водомер 3/4”

– Димиријевић Мирко – Призренска бр.23 – водомер 3/4”

– Стојановић Спасен – Призренска бр.13/2 – водомер 3/4”

– Стошић Светозар – Јужноморавска бр.2 – водомер 3/4”

– Лилић Душан – Јужноморавска бр.5 – водомер 3/4”

– Стојановић Станојко – Јужноморавска бр.7/1 – водомер 3/4”

– Димић Дејан -Јужноморавска бр.22 – водомер 3/4”

– Јанковић Стојанка – Јужноморавска бр.33 – водомер 3/4”

– Цеков Радомир – Јужноморавска бр.34 – водомер 3/4”

– Јанковић Иван – Јужноморавска бр.48 – водомер 3/4”

– Јокављевић Драган – 8.Бригаде бр.9 – водомер 3/4”

 

2.Интервенција код потрошача:

– Шапић – Ристић Данијела – Есперанто бр.2/1

3.Замена водомера код потрошача:

– Ђорђеви Младен – Грачаничка бр.53 – водомер 3/4”

– Стаменковић Ранђел – Мајке Јевросиме бр.14 – водомер 3/4”

– Богдановић Драгослав – Душана Трајковића бб – водомер 3/4”  

– Нисић Зоран – Владимира Роловића бб – водомер 3/4”

– Станојковић Момчило – Владимира Роловића бб водомер 3/4”

– Станчев Ненад – Др.Ђорђа Тасића бр.16 – водомер 3/4”

– Стефановић Србољуб -Др.Ђорђа Тасића бр.14 – водомер 3/4”

– Николић Драгољуб – Др.Ђорђа Тасића бр.4 – водомер 3/4”

– Рашић Томислав – Др.Ђорђа Тасића бр.18 – водомер 3/4”

– Локал – Костић Саша – Карађорђева бр.30 – водомер 3/4”

– Костић Србољуб – Карађорђева бр.30 – водомер 3/4”

– Златковић Драган – Карађорђева бр.18 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Димитрије – Карађорђева бр.6/1 – водомер 3/4”

– Мицић Стојадин – Карађорђева бр.5 – водомер 3/4”

4.Интервенција код потрошача:

– Ристић Боривоје – с. Ранутовац