Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                          Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“ BрањеУторак 22.03.2016.год.

 

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Стошић Боривоје – Александра Младеновића бр.2 – водомер 3/4”

– Арсић Перица – Александра Младеновића бр.3 – водомер 3/4”

– Трајковић Стојил -Александра Младеновића бр.6 – водомер 3/4”

– Андрејевић Миодраг – Александра Младеновића бр.11– водомер 3/4”

– Стојановић Стојадин – Честелинска бр.18– водомер 3/4”

– Стојковић Душанка – Александра Младеновића бр.9 – водомер 3/4”

– Михајловић Ратко – Александра Младеновића бр.5 – водомер 3/4”

– Петковски Гордана -Александра Младеновића бр.7 – водомер 3/4”

– Марковић Сретен – Гаврила Принципа бр.11 – водомер 3/4”

– Тасић Станко – Гаврила Принципа бр.9– водомер 3/4”

– Ђокић Светозар -Гаврила Принципа бр.9 – водомер 3/4”

– Анђелковић Стојан – Гаврила Принципа бр.17/1 – водомер 3/4”

– Ђелић Чедомир – Гаврила Принципа бр.7 – водомер 3/4”

– Христов Мановче – Ристене Гоговске бр.17 – водомер 3/4”

– Петровић Чедомир – Честелинска бр.15 – водомер 3/4”

– Цветковић Момчило – Честелинска бр.2а – водомер 3/4”

– Спасић Риста -Честеинска бр.26 – водомер 3/4”

2.Замена пропусног вентила 3/4” испред водомера код потрошача:

– Ђорђевић Драгољуб – Јована Хаџивасиљевића бр.39

 

3.Замена водомера код потрошача:

– Ђорђевић Драгољуб – Јована Хаџивасиљевића бр.39 – водомер 3/4”

– Дом ученика средњих школа – Моше Пијаде – водомер Ø80

– Дом ученика средњих школа – Кухиња – Моше Пијаде – водомер Ø50