Дневне активности службе одржавања

                                               Ј.П. „ ВОДОВОД “

                               Врање за ПОНЕДЕЉАК 21.11.2016.год.

 

 

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Отчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже:

ВОЗИЛО ЋЕ ДАНАС РАДИТИ ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА

2.Проналажење поклопца на канализационој шахти испод асфалта и нивелисање у ул.Албанске Голготе на раскрсници са ул.Јована Хађивасиљевића

3.Санација хаварије на водоводној мрежи у селуЋуковац

4.Наставак радова на постављање бекатон коцке после саниране хаварије у ул.Омладинских бригада код пумпеКнез петрол

5. Наставак радова на чишћење атмосверских сливника у ул:Краљевића Марка