Дневне активности службе одржавања
Ј.П. „ ВОДОВОД “
Врање за ПЕТАК 21.10.2016.год.

1. КАНАЛ ЏЕТ – Отчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у улици: Мике Аласа 10, Нишка, Марије Кири

2. Наставак радова на санацији хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. 29. Новембар

3. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Народног хероја,

4. Тражење и обележавање уличног вентила у ул. Кнеза Милоша 65