Molimo naše sugrađane da prilikom nabavke ogrevnog drveta, pri istovaru istog ispred svojih dvorista paze na naše ulične instalacije. Troškove popravke naših instalacija snosiće zajedno isporučilac i naručilac drveta. Molimo još jednom naše sugrađane da paze na naše instalacije, da se ne bi izlagali nepotrebnim troškovima.

J.P. „Vodovod“ Vranje

21.07.2021. godina

Rukovodilac

Službe Održavanja