Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера                        

Понедељак – 21.03.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Јовановић Зоран – 4.Октобар – водомер 3/4”

– Јанковић Антоније – Даринке Радовић бр.8 – водомер 3/4”

– Спасов – Станковић Јелена – 4.Октобар бр.2 – водомер 3/4”

– Спасић Риста – Честелинск бр.26– водомер 3/4”

– Стојановић Стојадин – Честелинска бр.18– водомер 3/4”

– Цветковић Момчило – Честелинска бр.2/а – водомер 3/4”

– Ристић Гордана – Коче Рацина бр.13 – водомер 3/4”

– Михајловић Стојан – Нас.Савинци бр.7/4 – водомер 3/4”

– Реџеповић Емче – Пере Мачкатовца бр.45 – водомер 1/2”

– Јовић Марица – Пере Мачкатовца бр.28/а – водомер 3/4”

– Митић Слободан – Пере Мачкатовца бр. 34 – водомер 3/4”

– Трајковић Драган – Пере Мачкатовца бр.65 – водомер 3/4”

– Кадри Тарзан – Пере Мачкатовца бр. 59 – водомер 3/4”

– Здравковић Срба – Пере Мачкатовца бр. 53 – водомер 3/4”

– Петровић Чедомир – Честелинска бр.15 – водомер 3/4”

– Вељковић Србољуб – Његошева бр.33/13 – водомер 3/4”