Упутство понуђачима како да сачине понуду

Јавни позив

Одговори на захтеве са појашњењима или додатним информацијама

Опис критеријума за квалитатитвни избор субјекта са упутствима

Општи део- подаци о предмету набавке

 

ПАРТИЈА 1  Вентили, спојни елементи од полиетилена

 

Критеријуми за дофелу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

 

ПАРТИЈА  2  Полиетиленске цеви

 

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

 

ПАРТИЈА  3   Бетонски елементи и цеви

 

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

 

ПАРТИЈА  4 Уличне капе и телескопске гарнитуре

 

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

 

ПАРТИЈА  5  Цеви и фазонски елементи за канализацију

 

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

 

ПАРТИЈА  6  Поклопци и пењалице

 

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

 

ПАРТИЈА  7  Поцинковани, месингани фитинг ППР ПЕ Фитинг за воду

 

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

 

ПАРТИЈА  8  Дуктилне цеви, Спојни елементи од ЛГ и дуктилног лива

 

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума