Излазна затварачница један је од битнијих подсистема комплексног система Бране Првонек.

јануар 26, 2024

Извор фотографије: Ј.П. “Водовод” Врање

Излазна затварачница један је од битнијих подсистема комплексног система Бране Првонек. Као Наставак тунела темељног испуста ,превасходно служи за регулацију нивоа воде у акумулацији као и обезбеђивање гарантованог протицаја низводно од бране а у циљу очувања биљног и животињског света .Све то обезбеђује комплексан систем цеви и затварача инсталираних у самој затварачници као и мерне опреме .Капацитет Регулационог затварача на темељном испусту од 40 м3/с , обезбеђује квалитетно управљање акумулацијом. За несметано функционисање затварачнице задужен је тим посаде бране који је у обавези да се свакодневно брине о исправности и функционалности сваког елемента опреме у објекту.