Контрола квалитета воде у Јединици за производњу воде

октобар 17, 2023

У Јединици за производњу воде ЈП “Водовод“ Врање, континуирано се врши контрола квалитета воде за пиће, у микробиолошкој и хемијској лабораторији. Стручни тим 24часа прати квалитет воде из Акумулације, као и прерађене воде која се дистрибуира према потрошачима.