Провера исправности система за узбуњивање и оглашавање сирена на територији Пчињског управног округа

3 октобра, 2023

У циљу функционалне интеграције служби од интереса за смањење ризика од катастрофа и управљање ванредним ситуацијама, спровешће се провера исправности система за узбунивање и оглашавање сирена емитованем сигнала једноличног тона у трајању од 60 секунди (знак „престанак опасности“).

Ради једнообразног извршења ове радње на територији целог Пчинског управног округа, провера сирена ће бити извршена у среду, 04.10.2023. године, са почетком од 12 часова