Фабрика за пречишћавање отпадних вода у Врању – најсавременији систем за пречишћавање

17 августа, 2023

Врање је један од првих градова у Србији који је изградио постројење за прећишћавање отпадних вода. Уместо загађене воде која се уливала директно у реке, сада се контролисано испушта третирана вода, која знатно утиче на побољшање флоре и фауне у речном току Јужне Мораве, а тиме и на очивању здравља околног становништва.

ЈП „Водовод“ Врање интезивно ради на очувању ресурса и заштити водотокова и површинских вода. Пуштање у рад постројења за прераду отпадних вода је допринело очувању животне средине града Врања кроз побољшање еколошког статуса Јужне Мораве.

Апелујемо на грађане да се придруже у акцији очувања наших река, водећи рачуна о отпаду који испуштају у канализациону мрежу и на тај начин нам олакшавају сам процес пречишћавања отпадних вода.

На фотографији је дневна количина физичког отпада који путем канализације пристиже на постројење.