НОВА УСЛУГА ‟ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА‟

август 9, 2023

Драги потрошачи, обавештавамо вас да је на Скупштини града Врања, одржаној 29.06.2023. године, донета Одлука о увођењу нове услуге – услуга пречишћавања отпадних вода.

На рачуну за воду, Врањанци ће од сада имати још једну тарифу, тако да ће рачуни бити већи за 38,29 динара по м3 без ПДВ-а, односно 42,12 динара по м3 са ПДВ-ом. Реч је о тарифи која ће се односити на одржавање постројења за пречишћавање отпадних вода у Врању.

Ова тарифа налазиће се на рачунима за воду код оних корисника који користе услуге водовода и канализације, а обрачунаваће се тако што ће се усаглашавати са потрошњом воде.