Обавештење грађанима

16 јула, 2023

Сходно информацијама које су се појавиле на друштвеним мрежама а тичу се квалитета и исправности воде за пиће, обавештавамо наше суграђане и кориснике јавног система водоснабдевања, да су стручне службе ЈП ВОДОВОД Врање хитно реаговале на терену и извршиле потребна узорковања воде на неколико локација на самој акумулацији Првонек. Том приликом утврђено је да је стање акумулације потпуно нормално и очекивано за ово доба године. Параметар воде као што је боја на површини језера је последица предходног кишног периода, при чему су бујични токови донели замућење. Због велике количине воде у језеру, таложење наноса и избистрење воде се одвија споро, што је нормална појава за акумулацију овог типа. У свом експлоатационом веку, оваква појава је регистрована сваки пут после обилног кишног периода.

Што се тиче квалитета воде за пиће, лабораторија у постројењу за прераду питке воде континуирано у току 24ч врши испитивање сирове и прерађене воде која се дистрибуира грађанима. Сви резултати анализа укључујући и последњих 48ч указују да нема промене у квалитету воде за пиће и да су испитивани параметри усаглашени за захтевима прописаним у: Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће „ Сл лист СРЈ‟, бр.42/99, 44/99 и „Сл гласник РС‟, бр.28/19.

Истичемо да је вода за пиће из јавног система водоснабдевања потпуно исправна и да нема разлога за забринутост.