Брана „Првонек“

јул 13, 2023

Брана „Првонек“ је удаљена 20км од Врања, то је прави бисер југа Србије и налази се у непосредној близини Врањске Бање. Основна намена ове бране је снабдевање водом неколико општина југа Србије.

Решавање водоснабдевања почело је 1989. године, када је донета Одлука о изградњи бране “Првонек” на Бањштици. Тада је отпочела изградња бране која омогућава стварање акумулације од 20 милиона кубних метара воде. Да би се та количина воде акумулирала, подигнута је брана чија ширина у основи износи 280 метара, дужина joj je 250 метара, а максимална висина 93 метра, кота круне бране jе на 620 метара надморске висине.

Уређење простора непосредно испод бране допринело је привредном и културном развоју овог краја и бољем стандарду живота. И, најзад, после пуних петнаест година изградње бране, тог 7. септембра 2005. године, почело је пуњење акумулације “Првонек”.

Данас, брана “Првонек” представља праву туристичку атракцију, а на свима онима који ће је посећивати предстоји обавеза да не ремете оно што jе природа вековима стварала, а људска рука оплеменила.