21.03.2023. ЈАВНА НАБАВКА 1-Д/2023 ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ

март 21, 2023

Упутство понуђачима како да сачине понуду

Јавни позив

Одговори на захтеве са појашњењима или додатним информацијама

Опис критеријума за квалитатитвни избор субјекта са упутствима

Општи део- подаци о предмету набавке

ПАРТИЈА 1  Вентили, спојни елементи од полиетилена

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

ПАРТИЈА  2  Полиетиленске цеви

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

ПАРТИЈА  3   Бетонски елементи и цеви

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

ПАРТИЈА  4 Уличне капе и телескопске гарнитуре

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

ПАРТИЈА  5  Цеви и фазонски елементи за канализацију

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

ПАРТИЈА  6  Поклопци и пењалице

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

ПАРТИЈА  7  Поцинковани, месингани фитинг ППР ПЕ Фитинг за воду

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума

ПАРТИЈА  8  Дуктилне цеви, Спојни елементи од ЛГ и дуктилног лива

Критеријуми за доделу уговора

Структура цене коштања

Техничка спецификација

Модел оквирног споразума