МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИ БЛОК НА ЦЕВОВОДУ СИРОВЕ ВОДЕ НА БРАНИ “ПРВОНЕК”

фебруар 6, 2023

Године 1989. донета је Одлука о изградњи бране “Првонек” на Бањштици. И, најзад, после пуних петнаест година изградње бране, тог 7. септембра 2005. године, почело је пуњење акумулације “Првонек”.

Ипак, да би брана “Првонек” нормално функционисала, изграђен је савремен управљачки, осматрачки и информативни систем, који обухвата и мерно-регулациони блок.

На фотографијама је приказан објекат за регулацију притиска воде према постројењу за прераду воде, скада и хидромашинска опрема регулационог блока.