04.11.2020. Јавна набавка ВНД1/2020 Водоводни и канализациони материјал

новембар 4, 2020

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Обавештење о закљученом уговору Партија 1

Обавештење о закљученом уговору Партија 2

Обавештење о закљученом уговору Партија 3

Обавештење о закљученом уговору Партија 4

Обавештење о закљученом уговору Партија 5

Обавештење о закљученом уговору Партија 6

Обавештење о закљученом уговору Партија 7

Обавештење о закљученом уговору Партија 8

Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Партија 1
Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Партија 2
Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Паертија3
Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Партија 4
Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Партија5
Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Партија 6
Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Партија 7
Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Партија 8

Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 1
Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 2
Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 3
Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 4
Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 5
Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 6
Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 7
Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 8