21.10.2020. Јавна набавка ВНД 1/2020 Водоводни и канализациони материјал

21 октобра, 2020

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Партија 1

Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Партија 2

Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Паертија3

Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Партија 4

Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Партија5

Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Партија 6

Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Партија 7

Одлука о додели уговора ВНД1-2020 Партија 8

Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 1
Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 2
Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 3
Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 4
Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 5
Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 6
Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 7
Тендер ВНД 1 ПАРТИЈА 8