07.09.2020. План набавки ЈП Водовод Врање усаглашен са новим законом о јавним набавкама ( СЛ.ГЛ.РС. БР. 91/19)

7 септембра, 2020