07.07.2020. Јавна набавка МНУ 11/2020 Осигурање имовине, радника и осигурање од одговорности из делатности

7 јула, 2020

Позив за подношење понуде осигурање
Тендер осигурање 2020
Одлука о додели уговора осигурање

 

Обавештење о закљученом уговору