07.07.2020. Јавна набавка МНД 50/2020 Добра за потребе службе заштите

7 јула, 2020

Конкурсна документација ново

Позив за подношење понуде

 

Одлука о обустави поступка МНД-50 партија 1

 

Одлука о обустави поступка МНД 50 партија2